Alexander Ståhle

  • Teknologie doktor i stadsbyggnad vid KTH.
  • Har skrivit boken Alla behöver närhet: Så blir framtidens städer och doktorerade med avhandlingen Compact sprawl: Exploring public open space and contradictions in urban density.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor