Anders Björkman

  • Professor i infektionssjukdomar Karolinska institutet.
  • Forskat om malaria, särskilt dess behandling och kontroll i Afrika. Cirka 300 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
  • Arbetat inom Världshälsoorganisationen för utrotning av smittkoppor samt kontroll av malaria och HIV/AIDS.
  • Arbetat kliniskt som infektionsläkare i Sverige under cirka 30 år och i Afrika under 2 år.
  • Drivit större malariaforskningsprojekt i framför allt i Zanzibar/Tanzania och i Liberia.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor