Anders Brandt

  • Docent i geospatial informationsvetenskap och ämnesansvarig för geografi, geomatik och samhällsplanering vid Högskolan i Gävle.
  • Disputerade i geografi vid Köpenhamns universitet efter magisterstudier i geovetenskap vid Uppsala universitet.
  • Undervisar och forskar i naturgeografi, översvämningsmodellering och geospatiala analyser.
  • Har tidigare även jobbat som geolog på danska Skov- och naturstyrelsen.
  • Tidigare styrelseledamot i Kartografiska sällskapet och nuvarande styrelseledamot i Geografilärarnas riksförening.­­

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor