Annons

Anders Wimo

Anders Wimo är familjeläkare i Bergsjö, Hälsingland, och professor emeritus i geriatrisk allmänmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS, vid Karolinska institutet. Han har i många år forskat kring demenssjukdomarnas klinik, epidemiologi och hälsoekonomi. För närvarande är han bland annat anlitad som expert åt WHO:s demensprojekt Global Dementia Observatory.

Några artiklar jag skrivit i F&F