Anders Wimo

  • Familjeläkare i Bergsjö, Hälsingland, och professor emeritus i geriatrisk allmänmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS, vid Karolinska institutet.
  • Har forskat i många år kring demenssjukdomarnas klinik, epidemiologi och hälsoekonomi.
  • Han är för närvarande bland annat anlitad som expert åt WHO:s demensprojekt Global Dementia Observatory.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor