Anders Wimo

Anders Wimo
  • Familjeläkare i Bergsjö, Hälsingland, och professor emeritus i geriatrisk allmänmedicin på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS, vid Karolinska institutet.
  • Har forskat i många år om demenssjukdomarnas behandling, epidemiologi och hälsoekonomi.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor