Birgitta Forsman

Akademisk titel Docent i vetenskapsteori
E-postadress Birgitta.Forsman68@gmail.com

Birgitta Forsman är docent i vetenskapsteori med inriktning mot forskningsetik vid Göteborgs och Lunds universitet, men har också en bakgrund som kulturarbetare. Som forskare och universitetslärare har hon skrivit flera böcker om forskningsetik och haft många olika uppdrag med anknytning till etik och vetenskap. Efter pensioneringen har hon skrivit bland annat Arvet från Darwin (2009) och Gudlös etik – en befrielse ur religionens tvångströja (2009), båda på Fri tanke förlag.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor