Brita Planck

Brita Planck
  • Brita Planck är fil dr i historia och forskare vid Göteborgs universitet.
  • Hon disputerade 2014 med avhandlingen Kärlekens språk. Adel, kärlek och äktenskap 1750–1900.
  • För närvarande forskar hon på de svenska fideikommissens tillblivelse.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor