Carola Wiklund-Hörnqvist

  • Universitetslektor i psykologi vid institutionen för psykologi, Umeå universitet och affilierad till Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI).
  • Forskar om om neurokognitiva mekanismer relaterat till minne och lärande.
  • Bakgrund som legitimerad gymnasie- och grundskolelärare och disputerad i kognitiv psykologi, Umeå universitet.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor