Cecilia Bergh

E-postadress cecilia.bergh@mando.se

Cecilia Bergh är medicine doktor och en av grundarna av AB Mando och har tillsammans med professor Per Södersten byggt upp företaget efter många års forskning om ätbeteende och mättnad på Karolinska Institutet. Hon intresserade sig för ätstörningar i början av 1980-talet och skrev sin doktorsavhandling om bulimia nervosa. I dag är Cecilia Bergh koncernchef för Mando Group AB.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor