Christine Bacon

Christine Bacon
  • Botaniker och universitetslektor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet. Undervisar i ämnen som systematik och biodiversitetsvetenskap.
  • Arbetar främst med tropiska växter, och är i frågor om namngivning fokuserad på palmer (Arecaceae).
  • Bedriver regelbundet fält- och museiarbete för att namnge och klassificera arter.
  • Utforskar hur pågående kriser inom klimat och biologisk mångfald påverkar de tropiska regnskogarnas utveckling.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor