Erik Gustavsson

E-postadress red@fof.se
  • Postdoktor vid avdelningen för filosofi och tillämpad etik på institutionen för kultur och samhälle (IKOS); Prioriteringscentrum på Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) vid Linköpings universitet.
  • Intresserad av medicinsk etik, särskilt etiska frågor som aktualiseras vid prioriteringar av hälso- och sjukvårdens resurser.
  • Arbetar med forskningsprojektet Från knapphet till extrem knapphet – väl genomtänkta prioriteringar i händelse av kris och krig finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Etisk rådgivare i det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) som ger rekommendationer till regionerna om användning av vissa nya medicintekniska produkter.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor