Annons

Erik Sjöqvist

Akademisk titel: 
Mejladress: 

Professor i kvantinformationsteori vid Uppsala universitet. Hans modell för hur fel kan reduceras i kvantdatorberäkningar har nyligen testats vid flera laboratorier med lyckade resultat.

Några artiklar jag skrivit i F&F