Annons

Fredrik Elgh

Akademisk titel: 
Mejladress: 

Fredrik Elgh är professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. 1997–1999 hade han ansvar för uppbyggnaden av virologisk verksamhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).