Håkan Andersson

Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet, Kalmar (universitetslektor i tillämpad biokemi). Arbetar med igenkänning på molekylnivå. Arbetade länge med konstgjorda system, men har på senare år blivit mer intresserad av proteiner och deras igenkänningsegenskaper.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor