Annons

Hanna Enefalk

Akademisk titel: 
Fil. dr i historia och universitetslektor
Hanna Enefalk är historiker och disputerade år 2008 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet”. För närvarande är hon verksam vid SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet.