Hans Rickman

Hans Rickman är professor emeritus i astronomi vid Uppsala universitet, och även knuten till polska vetenskapsakademins institut för rymdforskning i Warszawa. Hans forskning handlar om kometer, asteroider och solsystemets utveckling. Just nu arbetar han tillsammans med flera astronomkolleger för att utarbeta idéerna om kometernas och sednoidernas ursprung samt solens födelsehop. De planerar att publicera arbetena om detta i en serie vetenskapliga artiklar.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor