Annons

Jakob Löndahl

Akademisk titel: 
Tekn. dr i fysik
Jakob Löndahl är tekn. dr i fysik vid Lunds universitet. Han disputerade våren 2009 på forskning om vilka partiklar som fastnar i luftvägarna. Sommaren 2009 erhöll Jakob Löndahl pris för sin avhandling, bland annat för att han lyckats sprida sin forskning populärvetenskapligt.