Jan-Eric Gustafsson

Jan-Eric Gustafsson är senior professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och ordförande i Skolkommissionen. Han är ledamot i IEA:s Technical executive group och i Kungl. Vetenskapsakademien, där han är ordförande för arbetsgruppen Framtidens skola under Kommittén för skolfrågor.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor