Jenny Iao-Jörgensen

  • Doktorand vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet.
  • Ordförande för doktorandföreningen inom SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.
  • Flyttade till Sverige från Kina år 2007 och har mellan åren 2009 och 2018 arbetat på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor