Johan Frostegård

Arbetsplats Karolinska Institutet
E-postadress Johan.Frostegard@ki.se

Johan Frostegård är överläkare och professor i medicin vid Karolinska Institutet. År 2008 gav han ut boken Nästan allt om människan: evolutionen, generna, moralen och lite till på Karolinska Institutet University Press. Ur förlagets presentation: ”Johan Frostegård är inte rädd för att både ställa och försöka besvara de stora frågorna och ger många goda skäl för såväl humanister, samhällsvetare som medicinare att med öppna sinnen läsa om evolutionen och det naturliga urvalet.”

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor