Johan Lundberg

Johan Lundberg
  • Överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och professor i psykiatri vid Karolinska institutet.
  • I hans forskning ingår bland annat experimentella hjärnavbildningssstudier av människor med och utan depression. Han studerar även antidepressiva behandlingars biokemiska underlag, samt hur läkemedel mot depression används i hela befolkningen.
  • Ingår i projektledningsgruppen och är områdesansvarig för läkemedelsbehandling i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor