Jonas Carlquist

Jonas Carlquist är professor i nordiska språk vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hans tidigare forskning har framför allt rört medeltida hagiografiska framställningar och texter skrivna eller översatta i Vadstena kloster, inom vilka ämnen Jonas Carlquist har publicerat ett flertal böcker och artiklar.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor