Jonas Monié Nordin

  • Docent i historisk arkeologi vid Stockholms universitet.
  • Specialist på tidigmodern arkeologi och har ett särskilt intresse för samisk historia.
  • Författare till böckerna The Scandinavian early modern world: A global historical archaeology (Routledge, 2020) och Mellan medeltid och modernitet: En introduktion till historisk arkeologi från högmedeltiden till i dag (Studentlitteratur, 2021).
  • Under de senaste åren har han publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar om den sydsamiska arkeologin i Mellansverige.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor