Kjell Asplund

E-postadress red@fof.se
  • Professor emeritus i medicin vid Umeå Universitet.
  • Styrelseordförande, Socialstyrelsen.
  • Tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och ordförande för SBU och Statens medicinsk-etiska råd.
  • Ledamot av Överklagandenämnden för etikprövning.
  • Nyligen publicerat boken Fuskarna. Om Macchiarinis och andras svek mot vetenskapen.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor