Annons

Lars Olof Björn

Akademisk titel: 
Professor emeritus i botanik
Lars Olof Björn är professor emeritus i fysiologisk botanik vid Lunds universitet, med ljusets och ultraviolettstrålningens verkningar på växtligheten som specialitet. Bland många andra utmärkelser har Lars Olof erhållit Rosénpriset, som instiftades till minne av Forskningsrådsnämndens förste ordförande Nils G. Rosen för att premiera särskilt värdefulla populärvetenskapliga insatser.