Lars Trägårdh

Bild: Sofie Runarsdotter
  • Historiker och gästprofessor på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) på Uppsala universitet.
  • Var anställd vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 2010–2023 och innehade under de sex sista åren en specialutformad professur i modern historia med inriktning på det civila samhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv.
  • Var en av de oberoende expertmedlemmarna i Alliansregeringens Framtidskommission 2011–2013. Kommissionens syfte var att identifiera viktiga samhällsutmaningar.
  • Hans forskning kretsar kring det svenska samhällskontraktets moraliska och politiska logiker.
  • Har skrivit boken Är svensken människa? – Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006) tillsammans med historikern och journalisten Henrik Berggren.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor