Annons

Magnus Lundgren

Magnus Lundgren är forskare vid Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Han har tidigare lett en forskargrupp som studerar hur CRISPR-Cas-systemet fungerar och kan användas.