Annons

Mats Hansson

Akademisk titel: 
Mejladress: 

Mats Hansson är växtfysiolog och gästprofessor vid Copenhagen plant science center – och specialist på molekylärbiologin hos sädesslaget korn.

Några notiser jag skrivit i F&F