Niels Krabbe

  • Juris doktor och forskare vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet.
  • Mångårig erfarenhet av arbete med havsförvaltning på myndighetsnivå och havsrättsliga förhandlingar inom EU och FN.
  • Försteförfattare till en vetenskaplig artikel i tidskriften Frontiers in Marine Science som förklarar betydelsen av en klimatreform av internationell fiskereglering.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor