Annons

Pär Weihed

Mejladress: 

Pär Weihed, född 1959, är professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. Han är verksam i en rad geologiorganisationer och -kommittéer, bland annat i IVA, KVA, i redaktionsrådet för Economic Geology och som ordförande i Geologiska föreningen.

Pärs forskningsintressen kretsar kring malmbildningsprocesser, det vill säga hur metaller koncentreras av naturliga processer. Han har publicerat över hundra vetenskapliga arbeten rörande malmer i Fennoskandiska skölden och har även skrivit flera populärvetenskapliga artiklar kring detta ämne. Weihed är utbildad vid Göteborgs universitet, där han avlade magisterexamen 1983 och disputerade i mineralogi-petrologi 1992. Han är för närvarande prefekt vid Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap vid LTU.