Annons

Patrik Hall

Patrik Hall är fil dr statsvetenskap. Undervisar och forskar vid Malmö högskola. Avslutar för närvarande ett större forskningsprojekt om svensk IT-politik och forskar inom områdena politisk styrning och policyanalys.