Patrik Hall

E-postadress patrik.hall@ts.mah.se

Patrik Hall är fil dr statsvetenskap. Undervisar och forskar vid Malmö högskola. Avslutar för närvarande ett större forskningsprojekt om svensk IT-politik och forskar inom områdena politisk styrning och policyanalys.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor