Annons

Susanna Radovic

Susanna Radovic är doktor i teoretisk filosofi och arbetar som lektor vid Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon undervisar i kognitionsvetenskap och även vetenskapsteori och etik för blivande lärare. Susanna Radovic intresserad av frågor som har med det mänskliga medvetandet att göra. För närvarande är hon involverad i ett forskningsprojekt som handlar om kopplingar mellan psykisk sjukdom och kriminalitet inom ramen för FILUR (Filosofiska undersökningar i rättspsykiatri) - ett nätverk för tvärprofessionellt samarbete kring frågor om rättspsykiatri och straffrätt i förhållande till filosofi och psykologi.