Annons

Susanne Åkesson

Susanne Åkesson är professor i zooekologi vid Lunds universitet. Hon är koordinator för det stora forskningsprogrammet CAnMove - Centre for Animal Movement Research. Forskningsprogrammet studerar orsakerna till och följderna av djurs förflyttningar, både sådana som upprepas varje dygn och sådana som sker årstidsvis. För boken *Att överleva dagen* vann Susanne och fågelfotografen Brutus Östling 2009 års Augustpris i fackboksklassen.