Tomas Hansson

Tomas Hansson ingår i Biologiska effektgruppen vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) på Stockholms universitet. Gruppen undersöker skadliga biologiska effekter av miljögifter.

Sedan 2004 arbetar gruppens nästan uteslutande med tiaminbrist hos vilda djur, med hjälp av bland annat kemiska och biokemiska analysmetoder som är nödvändiga för att kunna ställa säkra diagnoser.

Två av de viktigaste publiceringarna är ”Wild birds of declining European species are dying from a thiamine deficiency syndrome” (PNAS 2009) och ”Widespread episodic thiamine deficiency in Northern Hemisphere wildlife” (Nature 2016).

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor