Ulf Danielsson

E-postadress Ulf.Danielsson@teorfys.uu.se

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet. Hans forskningsområden är främst strängteori och kosmologi. Ulf Danielsson har även vunnit pris för sina populärvetenskapliga insatser, så som böcker, artiklar och föredrag.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor