Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.

Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Rymdstyrelsens ansvarsområde innefattar bl.a. rymdforskning, där Rymdstyrelsen i egenskap av forskningsråd ger forskningsanslag till institut, universitet och högskolor. Aktiva rymdforskningsgrupper finns bland annat inom områdena astrofysik, magnetosfär- och jonosfärfysik, övre atmosfärens fysik och kemi samt materialforskning och livsvetenskap i tyngdlöshet.

www.rymdstyrelsen.se och www.rymdkanalen.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor