SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Viktiga uppgifter är att öka kunskapsnivån och medvetenheten om geologins betydelse i samhället, att skydda vårt grundvatten och att säkerställa en hållbar råvaruförsörjning. SGU arbetar med geologisk forskning tillsammans med akademin och industrin för att stärka den utvecklingen och för att säkra vår egen geologiska kunskap. SGU ger stöd till geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor för att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling. SGU bedriver också egen forskning och deltar i olika nätverk och samarbetsprojekt. 

www.sgu.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor