Sida

Sidas forskningssamarbete har som målsättning att stärka och utveckla forskning av relevans för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Syftet är att samarbetsländer och regionala forskningsaktörer ska bli bättre på att planera, producera och använda forskning. För att nå målet samarbetar Sida med internationella organisationer, forskningsråd, institut och universitet över hela världen. Bland annat har Sida långsiktiga samarbeten med universitet i Afrika och Latinamerika, stöd till forskningsnätverk inom miljöekonomi, stöd till forskningsprogram inom hälsa på WHO och inom lantbruk på det internationella konsortiet CGIAR. Även forskning som sker inom ramen för FN stöds, genom UNRISD, UNESCO Science och FN-universitetet UNU-WIDER.

Budgeten för Sidas forskningssamarbete är ca 800 miljoner kronor per år. Sidas totala biståndsbudget är ca 19 miljarder kronor.

www.sida.se

www.sidaresearch.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor