Annons

Svenska Akademien

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Akademiens främsta syfte är att ”uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Senare åtog sig Akademien utdelandet av det litterära Nobelpriset. Akademien bedriver ett flertal projekt, dels permanenta, dels mera tidsbegränsade. Till de förra hör Svenska Akademiens ordbok (SAOB), en omfattande historisk ordbok. Tillsammans med Kungl. biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs universitet driver Akademien projektet Litteraturbanken, en webbresurs för forskning, undervisning och folkbildning.

www.svenskaakademien.se