Annons

På nätet den 19 augusti

Kött har alltid varit laddat. Det är vårt mest mångsidiga livsmedel ocheftersom det har varit så eftertraktat har det genom historien omgärdatsmed föreskrifter och tabun.

Annons

Publicerad:

2002-07-01
I nästa nummer kan ni läsa en rad artiklar påtemat kött. Att frivilligt avstå från kött har människor gjort sedanurminnes tider, men av vitt skilda skäl. Hur ersätter man kött somlivsmedel? Smakar det om djuren har mått bra?

Allergierna ökar i västvärlden. En ny teori är att de helt enkelt ärbaksidan av vår goda hygien. Läs mer om det i nästa nummer av Forskning &Framsteg.

Det ljusstarkaste som finns i världsalltet är kvasarerna! Och de finns i desvarta hålens härbärge, det innersta av galaxerna. Kvasarerna kan du läsa omi nummer 6/02 av Forskning & Framsteg.

Ska järnfilsspån och etanol förlänga matens hållbarhet i framtiden? Nyaförpackningar av livsmedel forskas det intensivt om. Läs om det i nästanummer av Forskning & framsteg.

I september är det val. I Sverige har vi proportionella val som har tvingatfram samarbete mellan partierna. Det finns de som menar att majoritetsvalmellan tydliga alternativ, som i Storbritannien, skulle gjuta nytt liv i vårdemokrati. Rösta på ditt favoritvalsystem i nummer 6/02!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.