Annons

Ännu mera schack?

Berätta vad du vill ha på denna sida.

Detta är den andra omgången av schackproblem här på Hjärnbruk. Av de höga besökstalen på webben att döma är det populära problem. Men vad tycker du?