Annons

Hjärnbruksfacit

Lösningen till hjärnbruket.

Stefan ändrar sig

I verkligheten har Mia inte oändligt med pengar. Det betyder attsannolikheten för att ett byte ska vara lyckosamt minskar ju större summaStefan ser när han öppnar sitt kuvert. Meningen "chansen är lika för bådaalternativen" är alltså inte korrekt. Men även om Mia hade oändligt medpengar är resonemanget felaktigt. Då är dock lösningen svårare. Felet kansägas ligga i meningen "I snitt betyder det 1,15x kronor om han byter". Dets k förväntade värdet är inte 1,15x. Bland matematiker är det dockomtvistat hur lösningen ser ut.

Läs mer om den förmodade paradoxen på www.fof.se.

Var träffas vi

  • bar eller dansställe 35%
  • bekanta (redan utmärkt) 34%
  • jobbet eller skolan 13%
  • hobbyverksamhet 7%
  • kontaktannons 1%

Källa: Sex i Sverige 1996, Folkhälsoinstitutet