Annons

Bekämpningsmedlens tio i topp

Industriellt används den största mängden bekämpningsmedel för att skydda trä. Hushållen bekämpar främst ogräs, bakterier i torrtoaletter och havstulpaner.

Den överlägset största gruppen av bekämpningsmedel används för tryckimpregnering av virke. Användningen påverkas i hög grad av konjunkturerna, eftersom en stor del av det impregnerade virket går på export. Av verksamma ämnen i sammanhanget utgör kreosot 75 procent. Kreosot är starkt cancer- och allergiframkallande. Övriga träskyddsmedel, som ingår i färger och vätskor som stryks på eller som föremålen doppas i, används i betydligt mindre volymer.

Medel mot slem är den andra stora gruppen av bekämpningsmedel inom industrin, enligt Kemikalieinspektionens statistik. Det är medel som förhindrar tillväxt av svampar och alger, och de används främst inom pappers- och cellulosaindustrin.

De volymmässigt mest sålda bekämpningsmedlen inom jordbruket är ogräsmedlen, följda av medel mot svampangrepp som det åtgår mer av under regniga somrar. Tillväxtregulatorer sprutas främst på råg för att förkorta stråna. Utsäde behandlas med betningsmedel för att förhindra angrepp av framför allt svampar.

Antifoulingmedlen förhindrar vattenlevande växter och djur att växa på båtar och fartyg. Fritidsbåtarna förbrukar drygt 10 procent av dessa medel.

Hushållens största förbrukning gäller ogräsbekämpningsmedel med 344 ton. Därefter följer saneringsmedel. Det är medel som används mot mikroorganismer i kemiska toaletter och liknande.

Förbrukningen i Sverige av bekämpningsmedel, räknat i ton år 2002 :

  • Tryck- och vakuumimpregnering 7 328
  • Ogräsbekämpningsmedel 1 869
  • Slembekämpningsmedel 402
  • Svampbekämpningsmedel 196
  • Antifoulingmedel 106
  • Övriga träskyddsmedel 76
  • Tillväxtregulatorer 48
  • Saneringsmedel 46
  • Insektsbekämpningsmedel 46
  • Betningsmedel 39

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar