Annons

Svenskarna och kyrkan

Även nu när Svenska kyrkan skilts från staten är majoriteten av svenskarna medlemmar.

De flesta gifter sig och genomför även andra ritualer enligt kyrkans ordning. Men inte allting lika mycket. Försök rangordna följande fem företeelser efter deras nuvarande andelar i befolkningen!

Andelen som

A. är medlemmar i Svenska kyrkan

B. döps enligt Svenska kyrkans ordning

C. konfirmeras enligt Svenska kyrkans ordning

D. vigs enligt Svenska kyrkans ordning

E. begravs enligt Svenska kyrkans ordning.