Annons

Sprider stjärnstoft i rymden

Krabbnebulosan är en sex ljusår bred rest av ett supernovautbrott.

Annons

Stjärnutbrottet 6 500 ljusår bort från oss skedde år 1054 och noterades av kinesiska och japanska astronomer, och med all sannolikhet även av Nordamerikas indianer. Allt sedan dess sprids stjärnstoftet genom rymden.

De orangefärgade fransarna är stjärnrester och består i huvudsak av väte. Inuti molnet gömmer sig en snabbt roterande neutronstjärna, en tung kärnrest av supernovan. Blåskenet kommer från elektroner som snurrar med ljusets hastighet i dess magnetfält. Neutronstjärnan sänder ut dubbla ljuspulser när den, likt en rymdfyr, roterar 30 varv i sekunden.

Krabbnebulosan döptes av den irländske astronomen Lord Rosse. Han upptäckte den år 1844 och använde då sitt hembyggda teleskop, dåtidens största i världen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Supernovautbrottet 6500 ljusår bort skedde INTEår 1054 utan 6500 år tidigare rimligtvis.MvhGöte Jonsson

Göte, du har rimligtvis rätt, om man förutsätter att man kan tala om "samtida" händelser på olika platser i Universum. I så fall kan man säga att utbrottet skedde 5446 före Kristus.Men är verkligen tiden absolut inom vårt universa?Hur kan ett supernovautbrott någon annan stans vara synkront med en händelse på Jorden 5446 före Kristus? Hur binds "samtiden" ihop över stora avstånd?MvhIngemar Eek

Vad är "nu"? Det finns två olika alternativ:(1) Ett nu som är fullständigt samtidigt över hela universum.(2) Ett nu som fortplantas genom universum med ljusets hastighet.Astronomer ansluter sej till alt (2) och därför mycket väl kan säga att "Nu hände ett supernovautbrott i en galax 10 till 100 miljoner ljusår bort." Och dom gör det för att annars så saknar "nu" betydelse. När är annars "nu"?Under normala betingelser, för oss andra vanliga människor där "nu" kan betyda samtidighet (dvs alt 2) eftersom vi bara har koll över begränsad del av vår omvärld.När åskan slår och du hör bangen, hör du bangen "nu" eller måste du vänta några sekunder innan du kan säga "Nu small det!"?Samma sak med astronomer - "nu" är observationsögonblicket.