Annons

Mjölk på allas läppar

Vilka två av följande fyra påståenden är korrekta?

A. Vi dricker i dag dubbelt så mycket mjölk som 1950.

B. I Sverige dricks numera över 100 liter mjölk per person och år.

C. Räknat i fast penningvärde har mjölkpriset halverats sedan 1950-talet.

D. I Sverige finns en mjölkko för var tjugonde invånare.