Annons

Svåraste ordet

Skatteverket har upprepat en 30 år gammal undersökning och testat svåra ord.

Annons

Publicerad:

2006-09-01

Nu liksom då hamnar ordet borgenär - någon som har en fordran på någon annan - i särklass. Hela 93 procent tror att det betyder "borgensman". Och vad värre är, 70 procent tror inte bara fel, de är helt säkra på att de har rätt.

Det glädjande är dock att borgenär är ett undantag. Generellt sett har vi blivit bättre på svåra ord. Ord som debiteras, obestånd och preliminär missförstås i betydligt lägre grad i dag än för 30 år sedan.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.