Annons

I England, ja ja!

År 1834 reste svensken Carl af Forsell till Storbritannien, världens modernaste land. Vad fanns där då?

1. Ångbåtslinjer till USA och kustländerna i Västeuropa.
2. Femtio tusen mekaniska vävstolar.
3. En huvudstad med en och en halv miljoner invånare (som dagens Storstockholm).
4. Ett telefonnät i London med tusen abonnenter.
5. Skolor för barn i åldern två till sju år.
6. Hundra tusen gatlyktor med gasbelysning (mot noll i Stockholm).
7. Självklistrande frimärken.
8. Femton gånger så stora ekonomiska tillgångar per capita som i Sverige.
9. Ångdrivna tvätt- och diskmaskiner på de flesta barnhem.
10. Regionala järnvägståg som gick nära 50 kilometer i timmen.