Annons

Framtidens kraftledning

Annons

Publicerad:

2008-09-01

Detta är en gestaltning av en tänkbar kraftledning vid Luleå tekniska universitet. Kraftledningen ska uppfattas som ständigt aktiv oavsett var på platsen åskådaren befinner sig och oavsett årstid och tid på dygnet.

Det arkitektoniska förslaget till kraftledning är tänkt att förtydliga rum som inte är tydligt avgränsade, markera universitetets entréer, förbättra möjligheten att orientera sig, öka tryggheten och binda samman det uppbrutna parkrummet till en helhet.

De strömförande faslinorna skapar tillsammans med isolatorstänger ett rymdfackverk som ger volymverkan. Slanka stolpar och fackverkets stänger konstrueras av armerade fiberkompositer. I stängerna placeras en ljuskälla, som genom induktion ger ifrån sig ett dämpat ljus, synligt framför allt i mörker.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.